Ulovlig makt og tvang i Bergen

Bergen kommune gjør bruk av ulovlig tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming. Dette slår en rapport fra Helsetilsynet fast.