Vil ikke ha forbud

–Ta ikke gleden ved nyttårsfeiringen fra folk.