Uvêr stoppar ferjer og fly

To ferjesamband i Sogn og Fjordane er innstilte på grunn av uvêret som er i ferd med å nå land.