• – BARE KOMMUNEN: Ulriksbanen AS gikk bare med på å frakte kommunens folk til Ulrikens topp i går. Pressen kunne umulig ha interesse av å se på hva som eventuelt ble funnet i kloakkrørene der oppe, mente Ulriksbanen. ARNE NILSEN (foto)

Giardia-jakt for lukkete dører

Thorbjørn Sirseth mener Giardia-jakten rundt hans kafé på Ulriken ikke har offentlighetens interesse. Derfor nektet han pressen adgang til fjelltoppen da kafeen i går ble inspisert.