70.000 fiskar kan døy

Ein dyretragedie kan vere under oppsegling i Sogn. I Espelandsvatnet i Hyllestad står 40.000 kilo regnbogeaure i fare for å døy i eit oppdrettsanlegg.