Trygg is på to vann

Nå er det bare å ta frem skøytene ...