Farmasi er god medisin

Universitetet i Tromsø er det mest populære av alle universitetene i årets Studmag-undersøkelse.