Mini-partienefår munnkurv

Miniputtene RV og SV er like flittig på bystyrets talerstol som Høyre og Ap. Nå vil et flertall strupe taletiden til de minste partiene.