Sykehusene tier

Sykehusene fortier mange selvmord. Det vil Statens helsetilsyn ha slutt på.