Siste dag for tinglysinger

I dag er det slutt på tinglysinger i Nordhordland og Midhordland tingrett.