Utbetrar flyplass for 40 millionar

Flyplassen på Haukåsen i Sogndal skal byggjast ut for 40 millionar kroner. Utbetringa tek til i midten av september.