Bekjemper kriminalitet med fem dagers utdanning

På fem dager skal vekterne i Securitas lære alt fra brannsikring til spionasje, terror, førstehjelp og beredskapsplanlegging. De som sjekker bagasjen på Flesland har to uker ekstrautdanning.