Arbeidarpartiet sikrar fleirtal for Hardangerbrua

Etter nei i 1996, er Arbeidarpartiet no innstilt på seia ja til Hardangerbrua i Stortinget. Det sikrar eit solid fleirtal for brua når saka kjem opp etter valet i haust.