- Heller kyststamvei enn Hardangerbru

Professoren har talt: Kyststamveien bør prioriteres på bekostning av Hardangerbru. Antakelig også Jondalstunnelen.