Kassadame fikk dop og tok overdose

Da 63-åringen fikk vite at kassadamen var tidligere rusmisbruker, tilbød han henne heroin.