Innbrot i fotobutikk i Førde

Fotoutstyr for store verdiar er i natt stole får ein forretning i Førde.