Hentar vatn frå gravplass

Telavåg campingplass vil truleg bli krevd stengt etter at både kommunelegen i Sund og Miljøretta helsevern i Bergen har avdekka grove manglar.