Strid om etterlevelse av avtalen<p/>

— Det ble inngått en avtale, men den ble aldri etterlevd, sier Bjørn Erik Flaknes advokat.- Den ble etterlevd, sier Carl Fredrik Seim