Venstreopposisjonen personlig

Finn Gustavsen var fødselshjelper for den moderne venstrebevegelsen i Norge. Han var med på å tegne det politiske kartet som Norge fremdeles lever med.