Tredjemann anker dommen

Den tredje av de tiltalte ble i går dømt til åtte års ubetinget fengsel. Dommen vil bli anket til Høyesterett.