• ØKTE KØER: Befolkningsvekst og endringer i arbeidsmarkedet har ført til økte køer over Sotrabrua. Nytt Sotrasamband er ikke klart for i 2024. FOTO: Roar Christiansen

Dette er næringslivet på Sotra lei av. Derfor vil de ha rushtidsavgift

– Vi kan ikke stå i kø i syv år til.