Fremdeles dagbøter på Sandviken

Det er fremdeles uklart hvor lenge Helse Bergen må betale dagbøter for manglende opprydding på sikkerhetsavdelingen på Sandviken Sykehus.