Lavere arbeidsløshet &ndash;<br/>strammere arbeidsmarked

Ved inngangen til 2006 er arbeidsmarkedet i Hordaland preget av nedgang i arbeidsløsheten og økende etterspørsel etter arbeidskraft.