Problemer for Hurtigruten i Finnmark

Stormen Narve som feier inn over kysten i nord, har ført til store problemer, også for Hurtigruten.