Haukeland-kutt kan koste liv

Helse Bergen-direktør Anne Kverneland Bogsnes trosser styret og legger frem et budsjettforslag med et underskudd på 178 millioner kroner. De pålagte kuttene vil gi lengre ventetid på livsviktige operasjoner, og fødende vil bli sendt hjem på dagen.