Skole legges ned

På seks år er antall elever redusert fra 60 til 22 på Tunes skule.