Skummet over

Fontenen på Nedre Ole Bulls plass var dekket av skum i dag.