Monica går for Tverrsambandet

Monica Mæland kom til sine eigne i dag. Under gyngande synfaring i Skjelangersundet kom det fram at ho er stril så god som nokon.