600 hjelpende hender vil ha heltid i Bergen kommune

I Bergen kommune vil over 600 syke- og hjelpepleiere på deltid helst jobb heltid.