Jugendhus på designarhender

Den einaste bygningen i jugendstil på Stord er overteke av møbeldesignar Olav Eldøy og arkitekt Jo Kjetil Nielsen.