Vannlekkasje i Skuteviken

Hull på en vannledning fører til vann i veibanen i Sjøgaten søndag morgen.