Innblanding skaper frustrasjon

I møte med enkeltskjebner klarer ikke politikere å la være å overstyre sykehusene. Det frustrerer sykehuslederne.