Jomfrutur på det jamne

BT-journalist Kjetil Østrem har gjort si eiga vurdering av fasilitetane om bord i M/F «Bergensfjord», med ein karakterskala frå 1 til 6 sveler.