Bråk på landet

Det bråker i Norge når våren kommer. Fossene farer ikke stille frem.