Nektar tru at annakvar øl gjekk gratis

I følgje rekneskapstala etter skipsfesten i Måløy, fekk arrangøren berre betalt for annakvar øl dei selde.