Foreldrekunnskap mot rus

– Dette betyr at vi etter hvert vil få en veldig kompetent foreldregenerasjon, sier Olav Lundestad (FrP), som nylig fikk bystyrets enstemmige støtte til sitt forslag om foreldrestyrt rusforebygging.