Ber folk melde frå om bjørnespor

Eit nettverk av rovviltkontaktar skal i sommar følgje opp meldingar om bjørnespor og funn av kadaver på Vestlandet.