Vestlandet kan bli mørklagt

Statnett og NVE meiner straumnettet står i fare for å bryte saman på delar av Vestlandet. Eit nei til kraftlinja gjennom Hardanger kan gje dyrare straum i Bergen.