Byggjeplass i mange år framover

Byggjeprosjekta står i kø på Haukeland Universitetssjukehus.