Torgny Karl Segerstedt

Torgny Karl Segerstedt, 1876-1945, svensk pressemann og religionshistoriker.