Ras på Bruvikvegen

I formiddag rasa det nok ein gong på vegen mellom Kvisti og Bruvik på Osterøy. Like før hadde bussen køyrd forbi.