Oppdrettar må betale for opprydning

Etter årevis med konflikter rundt Espelandsvatnet i Hyllestad er det konkursråka Åfjorddal Smoltoppdrett AS no pålagt å rydde opp alt rot og skrot etter verksemda si.