Klosterruin inn i ferjestriden

Over 700 år gamle steinmurar på Halsnøy kloster er kopla inn i kampen om ferja i ytre Kvinnherad. Tungtrafikk trugar dei freda konstruksjonane.