• SPRENGTE FJELL: Fylkesmann Oddvar Flæte tar i bruk sterke ord om byggearbeidene til landbruksdirektør Ole Bakkebø på Lygra i Lindås. Særlig er han kritisk til sprengingen av fjell i sjøkanten. Masseuttaket og skjæringen blir karakterisert som «vesentleg meir radikal enn det kommunen la til grunn i si vurdering». Arkivfoto. Vegar Valde

Her sprengte Bakkebø ulovlig

Landbruksdirektør Ole Bakkebø og Lindås kommune får knusende kritikk i granskingsrapport fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.