Fare for flere ras

Veien opp til Rundemanen er stengt på ubestemt tid.