Samstemte mot homovigsel

Ingen av kandidatene til Bjørgvin bispedømeråd vil at homofile skal få gifte seg i kyrkja.