Hver sjette brann er påsatt

De siste fem årene har 49 bygningsbranner i Bergen vært påsatt, men de som tenner på for å få forsikringspenger ligger dårlig an. Ni av ti branner i Bergen blir oppklart.