Mirabelle lekker olje

Lasteskipet Mirabelle lekker olje etter grunnstøtingen i Sildafjorden fredag. Skipet ligger til kai i Mauranger, og Kystverket arbeider med å tette skroget.