Laksevåg mørklagt

Gatelysene gikk i sort i Carl Konows gate og deler av Michael Krohns gate.