Den malmfulle røysta har stilna

Det var vemodig å få meldinga om at Gustav Moberg er død.